Menu
košík
0
kategorie
Knihy
výrobci
parametry
Autor
Jazyk
Rok vydání
Vazba / Podoba
řadit:
počet produktů na stránce:

Wolters Kluwer SR s. r. o.

řadit:
počet produktů na stránce:
Acsová, Jana - Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Acsová, Jana - Postupy účtovania v jedno...

249 Kč
(10.2 €)
Skladem
Detail produktu
Adamička, Martin; Divékyová, Karina; Pobijak, Tomáš - Konanie podnikateľa

Adamička, Martin; Divékyová, Karina; Pob...

286 Kč
(11.7 €)
Skladem
Detail produktu
Andraško, Jozef; Gábriš, Tomáš; Hochmann, Ján; Olejár, Daniel - Zákon o kybernetickej bezpečnosti

Andraško, Jozef; Gábriš, Tomáš; Hochmann...

678 Kč
(27.7 €)
Skladem
Detail produktu
Árendáš, Peter; Chovancová, Božena; Gvozdják, Vladimír - Dôchodkové fondy

Árendáš, Peter; Chovancová, Božena; Gvoz...

337 Kč
(13.8 €)
Skladem
Detail produktu
Babiaková, Eva; Hajdinová, Jeannette - Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov

Babiaková, Eva; Hajdinová, Jeannette - J...

673 Kč
(27.5 €)
Skladem
Detail produktu
Bajtoš, Ján - Didaktika vysokej školy

Bajtoš, Ján - Didaktika vysokej školy

673 Kč
(27.5 €)
Skladem
Detail produktu
Bajtoš, Ján; Marhevková, Andrea - Školské podvádzanie

Bajtoš, Ján; Marhevková, Andrea - Školsk...

224 Kč
(9.1 €)
Skladem
Detail produktu
Baláž, Ondrej - Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov

Baláž, Ondrej - Účtovné predpisy pre pod...

452 Kč
(18.4 €)
Skladem
Detail produktu
Baláži, Peter; Beličková, Kornélia; Staríčková, Zuzana - Historiografia financií na území Slovenska

Baláži, Peter; Beličková, Kornélia; Star...

360 Kč
(14.7 €)
Skladem
Detail produktu
Balog, Boris - Umenie tvoriť zákony Schvaľovanie zákonov v SR

Balog, Boris - Umenie tvoriť zákony Schv...

327 Kč
(13.3 €)
Skladem
Detail produktu
Balog, Boris - Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie

Balog, Boris - Zákon o štátnej správe st...

238 Kč
(9.7 €)
Skladem
Detail produktu
Balog, Boris; Bizoňová, Gabriela; Jankovičová, Katarína - Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Balog, Boris; Bizoňová, Gabriela; Jankov...

226 Kč
(9.2 €)
Skladem
Detail produktu
Balog, Boris; Gálisová, Zuzana - Zákon o pohrebníctve

Balog, Boris; Gálisová, Zuzana - Zákon o...

249 Kč
(10.2 €)
Skladem
Detail produktu
Balog, Boris; Hanulák, Rastislav; Halák, Marián; Dudlák, Miroslav; Paluš, Juraj - Zákon o energetike

Balog, Boris; Hanulák, Rastislav; Halák,...

883 Kč
(36 €)
Skladem
Detail produktu
Balog, Boris; Kaššák, Rastislav - Zákon o geologických prácach

Balog, Boris; Kaššák, Rastislav - Zákon ...

226 Kč
(9.2 €)
Skladem
Detail produktu
Beilecke, Sebastian; Markovič, Peter - Chancen und Risiken der Internationalisierung von Kapitalanlagegesellschaften

Beilecke, Sebastian; Markovič, Peter - C...

263 Kč
(10.7 €)
Skladem
Detail produktu
Belajová, Anna; Gecíková, Ivana; Papcunová, Viera - Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni

Belajová, Anna; Gecíková, Ivana; Papcuno...

331 Kč
(13.5 €)
Skladem
Detail produktu
Belás, Jaroslav - Retail banking

Belás, Jaroslav - Retail banking

189 Kč
(7.7 €)
Skladem
Detail produktu
Beličková, Kornélia; Neubauerová, Erika; Boór, Matej - Rozpočtová teória, politika a prax

Beličková, Kornélia; Neubauerová, Erika;...

324 Kč
(13.2 €)
Skladem
Detail produktu
Benedik, Marek - Sporové konanie pre každého

Benedik, Marek - Sporové konanie pre kaž...

559 Kč
(22.8 €)
Skladem
Detail produktu
Beňo, Mojmír; Zuziková, Alena - Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ

Beňo, Mojmír; Zuziková, Alena - Zákon o ...

578 Kč
(23.6 €)
Skladem
Detail produktu
Beňová, Elena; Neubauerová, Erika; Švecová, Silvia - Ekonomika verejného sektora

Beňová, Elena; Neubauerová, Erika; Šveco...

62 Kč
(2.5 €)
Skladem
Detail produktu
Berthotyová, Elena - Pobyt cudzincov

Berthotyová, Elena - Pobyt cudzincov

434 Kč
(17.7 €)
Skladem
Detail produktu
Berthotyová, Elena - Zaistenie cudzincov

Berthotyová, Elena - Zaistenie cudzincov

422 Kč
(17.2 €)
423 Kč (17.2 €)
Skladem
Detail produktu
Bieleszová, Dušana - Rovesnícka mediácia

Bieleszová, Dušana - Rovesnícka mediácia

193 Kč
(7.9 €)
Skladem
Detail produktu
Bieleszová, Dušana - Školská a rovesnícka mediácia

Bieleszová, Dušana - Školská a rovesníck...

389 Kč
(15.9 €)
Skladem
Detail produktu
Böhmerová, Anna; Stanislavová, Mária - Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

Böhmerová, Anna; Stanislavová, Mária - K...

201 Kč
(8.2 €)
Skladem
Detail produktu
Breznoščáková, Miriam Imrich - Cezhraničné dedenie

Breznoščáková, Miriam Imrich - Cezhranič...

339 Kč
(13.8 €)
Skladem
Detail produktu
Briestenský, Ladislav - Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Briestenský, Ladislav - Efektívne zasadn...

311 Kč
(12.7 €)
Skladem
Detail produktu
Briestenský, Ladislav - Sprievodca miestnou samosprávou

Briestenský, Ladislav - Sprievodca miest...

295 Kč
(12 €)
Skladem
Detail produktu
Budjač, Milan - Civilnoprávna úžera a odplata pri poskytnutí peňaž. prostriedkov spotrebiteľom

Budjač, Milan - Civilnoprávna úžera a od...

327 Kč
(13.3 €)
Skladem
Detail produktu
Budjač, Milan - Judikatúra vo veciach exekučného konania

Budjač, Milan - Judikatúra vo veciach ex...

386 Kč
(15.8 €)
Skladem
Detail produktu
Budjač, Milan; Fančovič, Branislav - Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu

Budjač, Milan; Fančovič, Branislav - Jud...

331 Kč
(13.5 €)
Skladem
Detail produktu
Budjač, Milan; Gibaľová, Janka - Judikatúra vo veciach exekučného konania

Budjač, Milan; Gibaľová, Janka - Judikat...

548 Kč
(22.4 €)
Skladem
Detail produktu
Budjač, Milan; Gibaľová, Janka - Judikatúra vo veciach exekučného konania

Budjač, Milan; Gibaľová, Janka - Judikat...

480 Kč
(19.6 €)
Skladem
Detail produktu
Budjač, Milan; Gibaľová, Janka; Lazíková, Jarmila - Zákon o dobrovoľných dražbách

Budjač, Milan; Gibaľová, Janka; Lazíková...

1 542 Kč
(62.9 €)
Skladem
Detail produktu
Budjač, Milan; Šimonová, Katarína; Lazíková, Jarmila - Zákon o mediácii

Budjač, Milan; Šimonová, Katarína; Lazík...

134 Kč
(5.5 €)
135 Kč (5.5 €)
Skladem
Detail produktu
Budjač, Milan; Šurín, Lukáš - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu

Budjač, Milan; Šurín, Lukáš - Zákon o oc...

523 Kč
(21.3 €)
Skladem
Detail produktu
Budjač, Milan; Šurín, Lukáš - Zákon o správcoch bytových domov Komentár

Budjač, Milan; Šurín, Lukáš - Zákon o sp...

653 Kč
(26.7 €)
Skladem
Detail produktu
Cepek, Branislav - Aplikácia a transformácia právnych noriem EÚ do slo.práv.por.v oblasti ochr. ŽP

Cepek, Branislav - Aplikácia a transform...

320 Kč
(13.1 €)
Skladem
Detail produktu
Cepek, Branislav - Správne právo hmotné Osobitná časť

Cepek, Branislav - Správne právo hmotné ...

622 Kč
(25.4 €)
Skladem
Detail produktu
Cepek, Branislav - Správne právo hmotné Všeobecná časť

Cepek, Branislav - Správne právo hmotné ...

583 Kč
(23.8 €)
Skladem
Detail produktu
Cibáková, Viera - Marketing služieb

Cibáková, Viera - Marketing služieb

60 Kč
(2.4 €)
Skladem
Detail produktu
Cibulka, Ľubor - Štátoveda

Cibulka, Ľubor - Štátoveda

363 Kč
(14.8 €)
Skladem
Detail produktu
Čejková, Viktória; Martinovičová, Dana - Poistenie rizík malých a stredných podnikov

Čejková, Viktória; Martinovičová, Dana -...

322 Kč
(13.1 €)
Skladem
Detail produktu
Černáková, Jana - Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku

Černáková, Jana - Pracovnoprávne vzťahy ...

272 Kč
(11.1 €)
Skladem
Detail produktu
Čihovská, Viera; Matušovičová, Monika - Obchodný manažment

Čihovská, Viera; Matušovičová, Monika - ...

351 Kč
(14.3 €)
Skladem
Detail produktu
Čunderlík Čerbová, Veronika - Základy a kazuistika kánonického manželského práva

Čunderlík Čerbová, Veronika - Základy a ...

274 Kč
(11.2 €)
Skladem
Detail produktu
Čunderlík, Ľubomír - Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu

Čunderlík, Ľubomír - Trhová transparentn...

225 Kč
(9.2 €)
Skladem
Detail produktu
Daniel, Peter - Správa a vymáhanie pohľadávok 2

Daniel, Peter - Správa a vymáhanie pohľa...

188 Kč
(7.7 €)
Skladem
Detail produktu
Dankovčik, Ján; Juran, Ján; Košuth, Matúš - Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Dankovčik, Ján; Juran, Ján; Košuth, Matú...

512 Kč
(20.9 €)
Skladem
Detail produktu
Dianová, Zuzana - Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Dianová, Zuzana - Zákon o odmeňovaní nie...

380 Kč
(15.5 €)
Skladem
Detail produktu
Dobšovič, Dušan - Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty

Dobšovič, Dušan - Oslobodenie od dane z ...

222 Kč
(9.1 €)
Skladem
Detail produktu
Dobšovič, Dušan - Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2017

Dobšovič, Dušan - Tabuľky a informácie p...

286 Kč
(11.7 €)
Skladem
Detail produktu
Dobšovič, Dušan - Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2018

Dobšovič, Dušan - Tabuľky a informácie p...

286 Kč
(11.7 €)
Skladem
Detail produktu
Dobšovič, Dušan - Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2019

Dobšovič, Dušan - Tabuľky a informácie p...

286 Kč
(11.7 €)
Skladem
Detail produktu
Dobšovič, Dušan - Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2020

Dobšovič, Dušan - Tabuľky a informácie p...

286 Kč
(11.7 €)
Skladem
Detail produktu
Dolinská, Viktória - Akulturačné štúdie pre ekonómov

Dolinská, Viktória - Akulturačné štúdie ...

193 Kč
(7.9 €)
Skladem
Detail produktu
Domin, Marek - Volebné právo a volebné systémy

Domin, Marek - Volebné právo a volebné s...

369 Kč
(15.1 €)
Skladem
Detail produktu
Domin, Marek - Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie

Domin, Marek - Všeobecnosť volebného prá...

326 Kč
(13.3 €)
Skladem
Detail produktu
Domin, Marek - Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva

Domin, Marek - Zákon č. 180/2014 Z.z. o ...

913 Kč
(37.3 €)
Skladem
Detail produktu
Domin, Marek - Zákon o volebnej kampani

Domin, Marek - Zákon o volebnej kampani

502 Kč
(20.5 €)
Skladem
Detail produktu
Domin, Marek; Bujňák, Vincent - Zákon o politických stranách a politických hnutiach

Domin, Marek; Bujňák, Vincent - Zákon o ...

821 Kč
(33.5 €)
Skladem
Detail produktu
Drozd, Marián - Daň z pridanej hodnoty

Drozd, Marián - Daň z pridanej hodnoty

377 Kč
(15.4 €)
Skladem
Detail produktu
Dudová, Iveta - Ekonómia vzdelávania

Dudová, Iveta - Ekonómia vzdelávania

373 Kč
(15.2 €)
Skladem
Detail produktu
Dudová, Iveta; Stanek, Vojtech; Polonyová, Simona - Sociálna politika

Dudová, Iveta; Stanek, Vojtech; Polonyov...

380 Kč
(15.5 €)
Skladem
Detail produktu
Dujava, Daniel - Ekonomické krízy a ekonomická veda

Dujava, Daniel - Ekonomické krízy a ekon...

226 Kč
(9.2 €)
Skladem
Detail produktu
Dulaková, Denisa - Krátkodobý nájom bytu

Dulaková, Denisa - Krátkodobý nájom bytu

338 Kč
(13.8 €)
Skladem
Detail produktu
Ekonomika verejného sektora

Ekonomika verejného sektora

142 Kč
(5.8 €)
Skladem
Detail produktu
Erdősová, Andrea - Aktuálne otázky o človeku a jeho právach v bioetike

Erdősová, Andrea - Aktuálne otázky o člo...

138 Kč
(5.6 €)
Skladem
Detail produktu
Európska únia alebo Federácia národných štátov?

Európska únia alebo Federácia národných ...

90 Kč
(3.7 €)
Skladem
Detail produktu
Farkaš, Richard - Poznámky účtovnej závierky

Farkaš, Richard - Poznámky účtovnej závi...

283 Kč
(11.6 €)
Skladem
Detail produktu
Farkaš, Richard - Účtovná závierka obchodných spoločností

Farkaš, Richard - Účtovná závierka obcho...

1 483 Kč
(60.5 €)
Skladem
Detail produktu
Fedorová, Katarína - Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím

Fedorová, Katarína - Ochrana práv osôb s...

224 Kč
(9.1 €)
Skladem
Detail produktu
Fendeková, Eleonora; Fendek, Michal - Mikroekonómia Oligopoly a regulované monopoly

Fendeková, Eleonora; Fendek, Michal - Mi...

312 Kč
(12.7 €)
Skladem
Detail produktu
Fendeková, Eleonora; Grisáková, Nora; Kintler, Jakub - Zbierka príkladov z mikroekonómie

Fendeková, Eleonora; Grisáková, Nora; Ki...

283 Kč
(11.6 €)
Skladem
Detail produktu
Ferencz, Vojtech; Balog, Boris; Škoda, Boris - Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Ferencz, Vojtech; Balog, Boris; Škoda, B...

425 Kč
(17.3 €)
Skladem
Detail produktu
Ferencz, Vojtech; Petrovič, Ján; Balog, Boris - Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombin. výroby

Ferencz, Vojtech; Petrovič, Ján; Balog, ...

539 Kč
(22 €)
Skladem
Detail produktu
Fetisovová, Elena - Podnikové financie

Fetisovová, Elena - Podnikové financie

267 Kč
(10.9 €)
Skladem
Detail produktu
Filip, Stanislav - Postavenie Slovenskej republiky v krízovom manažmente Európskej únie

Filip, Stanislav - Postavenie Slovenskej...

224 Kč
(9.1 €)
Skladem
Detail produktu
Filipová, Ľubica; Filip, Stanislav; Stehlíková, Beáta - Cezhraničná spolupráca v rozvoji cestovného ruchu v Slovenskej republike

Filipová, Ľubica; Filip, Stanislav; Steh...

289 Kč
(11.8 €)
Skladem
Detail produktu
Flick, Sebastian - Nachhaltigkeit In den Kapitalanlagen

Flick, Sebastian - Nachhaltigkeit In den...

256 Kč
(10.4 €)
Skladem
Detail produktu
Foltínová, Alžběta - Nákladový controlling

Foltínová, Alžběta - Nákladový controlli...

119 Kč
(4.9 €)
Skladem
Detail produktu
Gábriš, Tomáš - Directio methodica v dejinách uhorského

Gábriš, Tomáš - Directio methodica v dej...

760 Kč
(31 €)
Skladem
Detail produktu
Gábriš, Tomáš - Prolegomena to Legal History of East-Central Europe

Gábriš, Tomáš - Prolegomena to Legal His...

337 Kč
(13.8 €)
Skladem
Detail produktu
Gajdošík, Tomáš; Gajdošíková, Zuzana; Marčeková, Radka - Informačné technológie v cestovnom ruchu

Gajdošík, Tomáš; Gajdošíková, Zuzana; Ma...

299 Kč
(12.2 €)
Skladem
Detail produktu
Gajdošová, Martina - Judikatúra vo veciach práva slobodne sa združovať

Gajdošová, Martina - Judikatúra vo vecia...

434 Kč
(17.7 €)
Skladem
Detail produktu
Galovcová, Ingrid; Tejnská, Katarína; Tittlová, Marcela; Navrátilová, Jana - Zákon o výkone trestu povinnej práce

Galovcová, Ingrid; Tejnská, Katarína; Ti...

302 Kč
(12.3 €)
Skladem
Detail produktu
Gašparíková, Božena; Takáč, Pavol - Zákon o odpadoch

Gašparíková, Božena; Takáč, Pavol - Záko...

1 131 Kč
(46.2 €)
Skladem
Detail produktu
Gavalec, Miroslav - Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia

Gavalec, Miroslav - Judikatúra vo veciac...

226 Kč
(9.2 €)
Skladem
Detail produktu
Giba, Marián - Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku

Giba, Marián - Súdna kontrola ústavnosti...

362 Kč
(14.8 €)
Skladem
Detail produktu
Goga, Marián - Ekonomická dynamika

Goga, Marián - Ekonomická dynamika

96 Kč
(3.9 €)
Skladem
Detail produktu
Gozora, Vladimír - Krízový manažment podnikov

Gozora, Vladimír - Krízový manažment pod...

344 Kč
(14 €)
Skladem
Detail produktu
Grancová, Božena; Kročková, Katarína - Judikatúra vo veciach riadenia obchodných spoločností

Grancová, Božena; Kročková, Katarína - J...

452 Kč
(18.4 €)
Skladem
Detail produktu
Griga, Marek; Tkáč, Juraj - Judikatúra súdneho dvora EÚ

Griga, Marek; Tkáč, Juraj - Judikatúra s...

100 Kč
(4.1 €)
Skladem
Detail produktu
Gúčik, Marian - Cestovný ruch v ekonomike a spoločnosti

Gúčik, Marian - Cestovný ruch v ekonomik...

413 Kč
(16.9 €)
Skladem
Detail produktu
Gúčik, Marian - Marketing podnikov cestovného ruchu

Gúčik, Marian - Marketing podnikov cesto...

340 Kč
(13.9 €)
Skladem
Detail produktu
Gúčik, Marian; Šebová, Ľubica; Bajaník, Tibor - Kontroling podnikov cestovného ruchu

Gúčik, Marian; Šebová, Ľubica; Bajaník, ...

308 Kč
(12.6 €)
Skladem
Detail produktu
Gurtler, Mikuláš - Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu

Gurtler, Mikuláš - Finančné sprostredkov...

217 Kč
(8.9 €)
Skladem
Detail produktu
Hager, Bernhard; Sapáková, Jana; Jánošková, Natália; Liebscherová, Katarína - Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov

Hager, Bernhard; Sapáková, Jana; Jánoško...

452 Kč
(18.4 €)
Skladem
Detail produktu
Načíst více produktů