Menu
košík
0
kategorie
Knihy
výrobci
parametry
Autor
Jazyk
Rok vydání
Vazba / Podoba
řadit:
počet produktů na stránce:

Vysokoškolská výuka

řadit:
počet produktů na stránce:
Adamová, Karolina - Úsvit moderního konstitucionalismu

Adamová, Karolina - Úsvit moderního kons...

182 Kč
Skladem
Detail produktu
Aktuálne otázky teórie práva

Aktuálne otázky teórie práva

395 Kč
Skladem
Detail produktu
Basařová, Gabriela; Šavel, Jan; Basař, Petr - Pivovarství

Basařová, Gabriela; Šavel, Jan; Basař, P...

2 051 Kč
Skladem
Detail produktu
Beneš, Marek - Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Beneš, Marek - Autorské právo v rozhlaso...

267 Kč
Skladem
Detail produktu
Cibulka, Ľubor - Štátoveda

Cibulka, Ľubor - Štátoveda

443 Kč
Skladem
Detail produktu
Čerňanová, Andrea - Ošetrovanie chorých s psychickými problémami na somatických oddeleniach

Čerňanová, Andrea - Ošetrovanie chorých ...

88 Kč
Skladem
Detail produktu
Čunderlík, Ľubomír - Právo finančného trhu

Čunderlík, Ľubomír - Právo finančného tr...

435 Kč
Skladem
Detail produktu
Darmo, Ľubomír - Ekonómia

Darmo, Ľubomír - Ekonómia

418 Kč
Skladem
Detail produktu
Deáková, Stanislava; Kufelová, Iveta; Majdúchová, Helena - Podnik a podnikanie

Deáková, Stanislava; Kufelová, Iveta; Ma...

389 Kč
Skladem
Detail produktu
Dvořáková, Markéta; Kolář, Zdeněk; Tvrzová, Ivana - Základní učebnice pedagogiky

Dvořáková, Markéta; Kolář, Zdeněk; Tvrzo...

286 Kč
Skladem
Detail produktu
Džuganová, Božena; Gareiß, Katja - Deutsch für Mediziner

Džuganová, Božena; Gareiß, Katja - Deuts...

230 Kč
Skladem
Detail produktu
Fetisovová, Elena - Podnikové financie

Fetisovová, Elena - Podnikové financie

329 Kč
Skladem
Detail produktu
Filip, Stanislav - Postavenie Slovenskej republiky v krízovom manažmente Európskej únie

Filip, Stanislav - Postavenie Slovenskej...

130 Kč
Skladem
Detail produktu
Gřivna, Tomáš; Scheinost, Miroslav; Zoubková, Ivana - Kriminologie

Gřivna, Tomáš; Scheinost, Miroslav; Zoub...

703 Kč
Skladem
Detail produktu
Gurtler, Mikuláš - Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu

Gurtler, Mikuláš - Finančné sprostredkov...

75 Kč
Skladem
Detail produktu
Halířová, Gabriela - Praktikum z práva sociálního zabezpečení

Halířová, Gabriela - Praktikum z práva s...

244 Kč
Skladem
Detail produktu
Hanáček, Ján; Mokrý, Juraj - Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov

Hanáček, Ján; Mokrý, Juraj - Trendy v me...

367 Kč
Skladem
Detail produktu
Hendrych, Dušan - Správní věda

Hendrych, Dušan - Správní věda

385 Kč
Skladem
Detail produktu
Hesková, Marie - Cestovní ruch

Hesková, Marie - Cestovní ruch

202 Kč
Skladem
Detail produktu
Holková, Vieroslava; Veselková, Alexandra - Mikroekonómia

Holková, Vieroslava; Veselková, Alexandr...

542 Kč
Skladem
Detail produktu
Holub, Dušan; Vačoková, Lenka; Winkler, Martin - Praktikum k základom práva pre ekonómov

Holub, Dušan; Vačoková, Lenka; Winkler, ...

344 Kč
Skladem
Detail produktu
Horzinková, Eva; Frumarová, Kateřina; Fiala, Zdeněk - Správní právo trestní

Horzinková, Eva; Frumarová, Kateřina; Fi...

343 Kč
Skladem
Detail produktu
Chovancová, Jarmila; Gábriš, Tomáš - Antológia k dejinám právneho a politického myslenia

Chovancová, Jarmila; Gábriš, Tomáš - Ant...

402 Kč
Skladem
Detail produktu
Chovancová, Jarmila; Gábriš, Tomáš; Meteňkanyč, Olexij M. - Dejiny právneho a politického myslenia

Chovancová, Jarmila; Gábriš, Tomáš; Mete...

460 Kč
Skladem
Detail produktu
Jakubec, Miroslav; Kardoš, Peter - Riadenie hodnoty podniku

Jakubec, Miroslav; Kardoš, Peter - Riade...

392 Kč
Skladem
Detail produktu
Jakušová, Viera - Manažment pre nelekárske študijné programy

Jakušová, Viera - Manažment pre nelekárs...

222 Kč
Skladem
Detail produktu
Jelínek, Jiří; Coufalová, Bronislava; Heranová, Simona - Praktikum z trestního práva

Jelínek, Jiří; Coufalová, Bronislava; He...

380 Kč
Skladem
Detail produktu
Jurčová, Monika; Borkovičová, Veronika; Maslák, Marek - Spotrebiteľské právo

Jurčová, Monika; Borkovičová, Veronika; ...

517 Kč
Skladem
Detail produktu
Jurkovičová, Lujza; Kropaj, Marián; Holub, Dušan - Poistné právo pre ekonómov

Jurkovičová, Lujza; Kropaj, Marián; Holu...

103 Kč
Skladem
Detail produktu
Kachaňáková, Anna - Organizačná kultúra

Kachaňáková, Anna - Organizačná kultúra

82 Kč
Skladem
Detail produktu
Kapounová, Jana; Kapoun, Pavel - Bakalářská a diplomová práce

Kapounová, Jana; Kapoun, Pavel - Bakalář...

142 Kč
Skladem
Detail produktu
Katuščák, Dušan - Jak psát závěrečné a kvalifikační práce

Katuščák, Dušan - Jak psát závěrečné a k...

148 Kč
Skladem
Detail produktu
Kliment, Ján; Plank, Lukáš; Kavcová, Elena - Základy klinickej onkológie

Kliment, Ján; Plank, Lukáš; Kavcová, Ele...

196 Kč
Skladem
Detail produktu
Klimovský, Daniel - Participatívne rozpočtovanie

Klimovský, Daniel - Participatívne rozpo...

415 Kč
Skladem
Detail produktu
Krejčířová, Dana; Langmeier, Josef - Vývojová psychologie

Krejčířová, Dana; Langmeier, Josef - Výv...

377 Kč
Skladem
Detail produktu
Kroupa, Jiří - Politologie nejen pro právníky

Kroupa, Jiří - Politologie nejen pro prá...

314 Kč
Skladem
Detail produktu
Kurucová, Radka; Žiaková, Katarína; Nemcová, Jana - Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Kurucová, Radka; Žiaková, Katarína; Nemc...

294 Kč
Skladem
Detail produktu
Kurucová, Zuzana; Demovičová, Andrea - Introduction to the U.S. Law

Kurucová, Zuzana; Demovičová, Andrea - I...

107 Kč
Skladem
Detail produktu
Labudová, Viera; Pacáková, Viera; Sipková, Ľubica - Štatistické metódy pre ekonómov a manažérov

Labudová, Viera; Pacáková, Viera; Sipkov...

662 Kč
Skladem
Detail produktu
Laciak, Ondrej - Praktická učebnica kliniky trestného práva procesného

Laciak, Ondrej - Praktická učebnica klin...

323 Kč
Skladem
Detail produktu
Lukáčka, Peter - Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí SR

Lukáčka, Peter - Kategória zodpovednosti...

316 Kč
Skladem
Detail produktu
Majdúchová, Helena - Podnikové hospodárstvo

Majdúchová, Helena - Podnikové hospodárs...

311 Kč
Skladem
Detail produktu
Malý, Karel - Dějiny českého a československého práva do roku 1945

Malý, Karel - Dějiny českého a českoslov...

548 Kč
Skladem
Detail produktu
Marasová, Jana; Horehájová, Mária; Mazúrová, Barbora - Princípy mikroekonómie

Marasová, Jana; Horehájová, Mária; Mazúr...

356 Kč
Skladem
Detail produktu
Mareček, Lukáš; Golovko, Liudmyla - Public International Law

Mareček, Lukáš; Golovko, Liudmyla - Publ...

445 Kč
Skladem
Detail produktu
Máziková, Katarína; Ondrušová, Lucia; Seneši, Norbert - Účtovníctvo vlastníckych transakcií

Máziková, Katarína; Ondrušová, Lucia; Se...

389 Kč
Skladem
Detail produktu
Melotíková, Petra - Osobní údaje v kontextu GDPR

Melotíková, Petra - Osobní údaje v konte...

214 Kč
Skladem
Detail produktu
Mihálik, Jozef - Sociálny alebo liberálny štát?

Mihálik, Jozef - Sociálny alebo liberáln...

251 Kč
Skladem
Detail produktu
Michl, Jan - Co Bauhaus dal – a co vzal

Michl, Jan - Co Bauhaus dal – a co vzal

260 Kč
Skladem
Detail produktu
Ondráková, Jana - Vybrané kapitoly z německé morfologie pro cestovní ruch

Ondráková, Jana - Vybrané kapitoly z něm...

105 Kč
Skladem
Detail produktu
Ondruška, Tomáš; Brokešová, Zuzana; Snopková, Andrea - Riadenie rizík a poisťovníctvo

Ondruška, Tomáš; Brokešová, Zuzana; Snop...

584 Kč
Skladem
Detail produktu
Patakyová, Mária T. - Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie

Patakyová, Mária T. - Konania pred Súdny...

373 Kč
Skladem
Detail produktu
Pohančeníková, Lucia; Poláčková, Saskia - Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi

Pohančeníková, Lucia; Poláčková, Saskia ...

373 Kč
Skladem
Detail produktu
Prokop, Vladimír - Přehled české literatury 20. století

Prokop, Vladimír - Přehled české literat...

99 Kč
Skladem
Detail produktu
Prokop, Vladimír - Teorie literatury aneb Několik praktických slovníčků literárních pojmů

Prokop, Vladimír - Teorie literatury ane...

99 Kč
Skladem
Detail produktu
Průcha, Jan - Andragogický výzkum

Průcha, Jan - Andragogický výzkum

89 Kč
Skladem
Detail produktu
Rejnuš, Oldřich - Finanční trhy

Rejnuš, Oldřich - Finanční trhy

245 Kč
Skladem
Detail produktu
Rosenkranzová, Olga; Melzer, Filip; Hlouch, Lukáš - Praktikum z právní metodologie

Rosenkranzová, Olga; Melzer, Filip; Hlou...

163 Kč
Skladem
Detail produktu
Schultzová, Anna - Daňovníctvo

Schultzová, Anna - Daňovníctvo

494 Kč
Skladem
Detail produktu
Sivák, Rudolf - Financie

Sivák, Rudolf - Financie

609 Kč
Skladem
Detail produktu
Srstka, Jiří - Autorské právo a práva související

Srstka, Jiří - Autorské právo a práva so...

472 Kč
Skladem
Detail produktu
Süli, Judit; Sobeková, Anna; Bujdošová, Zuzana - Zloženie potravín a potravinových surovín

Süli, Judit; Sobeková, Anna; Bujdošová, ...

1 031 Kč
Skladem
Detail produktu
Šmatlák, Stanislav - Dejiny slovenskej literatúry II

Šmatlák, Stanislav - Dejiny slovenskej l...

340 Kč
Skladem
Detail produktu
Šoltés, Erik - Štatistické metódy pre ekonómov

Šoltés, Erik - Štatistické metódy pre ek...

366 Kč
Skladem
Detail produktu
Štůsek, Jaromír - Modely strategického myšlení v agribusinessu

Štůsek, Jaromír - Modely strategického m...

111 Kč
Skladem
Detail produktu
Šviráková, Eva - Dynamika projektu

Šviráková, Eva - Dynamika projektu

92 Kč
Skladem
Detail produktu
Vejražka, Martin; Svobodová, Dana - Terminologiae medicae IANUA

Vejražka, Martin; Svobodová, Dana - Term...

388 Kč
Skladem
Detail produktu
Vrabko, Marian - Správne právo hmotné Osobitná časť

Vrabko, Marian - Správne právo hmotné Os...

569 Kč
Skladem
Detail produktu